Ga naar hoofdinhoud

Onthaalouders in Avelgem

Op zoek naar een onthaalouder of onthaalmoeder in regio Avelgem? Onze onthaalouders staan klaar voor jou en je gezin. Bij hen kan je terecht voor kinderopvang in een gezellige, huiselijke omgeving.

Op zoek in een andere gemeente? Ook daar staan we voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Onze organisatie werkt met een systeem van ‘respijtdagen’. Een ‘respijtdag’ is een opvangdag die je in jouw opvangplan reserveerde, maar waarop jouw kind niet naar de opvang kwam, en waar je niet voor hoeft te betalen. Het aantal respijtdagen is wel beperkt.

Je hebt voor je kind recht op een aantal afwezigheidsdagen of respijtdagen gedurende de opvangperiode. Dit aantal wordt berekend op basis van je opvangplan en het aantal maanden dat je kind in de opvang is. Een volledig jaar ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Opvangplan aantal respijtdagen

 • opvang 5 dagen/week: 20 respijtdagen
 • opvang 4 dagen/week: 16 respijtdagen
 • opvang 3 dagen/week: 12 respijtdagen
 • opvang 2 dagen/week: 8 respijtdagen

Het overzicht van het aantal respijtdagen kan je maandelijks opvolgen via de factuur.
Wanneer de respijtdagen opgebruikt zijn, hanteren we bij elke volgende afwezigheid (uitgezonderd onderstaande redenen) de dagprijs.

Buiten de respijtdagen moet je als ouder ook niet betalen voor:

 • De afwezigheid van je kind wegens ziekte, mits attest, dat je ons via mail of persoonlijk ten laatste de 2de werkdag van de maand bezorgt;
 • Technische of economische werkloosheid van de ouder(s), mits attest (maximaal 10 werkdagen per kind/per jaar);
 • Bij sluitingsdagen van de opvang.

Onze kinderopvang werkt volgens inkomenstarief.
De prijs van de opvang (dagprijs) wordt bepaald op basis van een ‘attest inkomenstarief’ en varieert naargelang je gezinsinkomen, het aantal uren dat je kind per dag in de opvang blijft en het aantal kinderen ten laste.

De gefactureerde bedragen staan steeds in verhouding tot de effectieve aanwezigheid van je kind in de opvang:

- 1/2 dag = maximum 4 uren en 59 minuten --> 60% van de bijdrage
- 1 dag = vanaf 5 uren tot maximaal 10 uren en 59 minuten --> 100% van de bijdrage
- Vanaf 11 uren --> 160% van de bijdrage

Het kinderdagverblijf in Aalst werkt met een vrije prijs.

Het exacte bedrag dat je als ouder zal betalen, wordt bepaald aan de hand van de online berekeningsmodule (www.kindengezin.be).

Via https://mijn.kindengezin.be/ kan je een simulatie maken van jouw tarief. Zo heb je een idee van het dagtarief dat je ongeveer zou moeten betalen. Hiervoor heb je wel een identiteitskaart en kaartlezer of token nodig.

Het ‘attest inkomenstarief’ moet je als ouder zelf online aanvragen, waarna je het attest ontvangt met vermelding van een ‘kindcode’. Dit attest kan je twee maanden vóór de start van de opvang aanvragen en bezorg je steeds vóór start van de opvang aan de verantwoordelijke.

In bepaalde gevallen kan er een individueel verminderd inkomenstarief aangevraagd worden. Dit betekent dat je minder betaalt dan wat je normaal zou moeten betalen op basis van je gezinsinkomen.

We helpen je graag verder.

De afspraken tussen jou en onze dienst worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Deze afspraken zijn bindend voor beide partijen.

Samen met de het kinderdagverblijf of de onthaalouder wordt een opvangplan gemaakt.

i-mens hanteert een minimum opvangplan van 4 halve of 2 volledige opvangdagen aanwezigheid. De startdatum van de opvang en de dag- en uurregeling worden vastgelegd in dit opvangplan, dat deel uitmaakt van de schriftelijke overeenkomst.

De stap naar de kinderopvang is vaak even een moeilijk (emotioneel) moment. Daarom hebben we bij i-mens aandacht om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. We vinden het belangrijk dat zowel het kind als de ouders gewoon kunnen worden aan de opvang. Daarom organiseren we in het begin van de opvang ‘wendagen’, zodat jullie al eens kunnen ervaren hoe een opvangdag verloopt.
De wendagen zijn ook een uitstekende gelegenheid om extra vragen te bespreken met de opvang.

Een goede samenwerking tussen ouder en opvang vinden we zeer belangrijk. Een goede samenwerking vereist vertrouwen, openheid en wederzijds respect.

De opvang zal je zoveel mogelijk informeren over de dienstverlening en het pedagogisch beleid. De ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van je kind worden nauwlettend geobserveerd en opgevolgd. Hierover overleggen we geregeld met jou.

We vragen jou om de coördinator alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden van je kind. Hiervoor maken we, onder andere, gebruik van de inlichtingenfiche. Met vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind kan je steeds bij de opvang terecht.

De dienst peilt ook graag naar jouw tevredenheid. De resultaten daarvan kunnen aanleiding geven tot bijsturing van onze werking.

Dit is verschillend per onthaalouder of kinderdagverblijf. De openingsuren en eventuele sluitingsdagen van de kinderdagverblijven en onthaalouders vind je op deze website. Tijdens het kennismakingsbezoek krijg je hierover desgewenst meer info.

Een aanvraag gebeurt best van zodra je weet dat je zwanger bent, of zo snel mogelijk. Dit kan telefonisch, per mail of via het aanvraagformulier op deze website.

Tip: bekijk ook in jouw gemeente of stad of je een vraag naar opvang nog elders kan of moet registeren. Met name in Brussel en Gent moeten ouders een aanvraag doen via het lokaal loket kinderopvang.

i-mens organiseert opvang bij zowel onthaalouders als in Kinderdagverblijven. Beide opvangvormen hebben vele gelijkenissen, maar ook verschillen.

Specifieke kenmerken onthaalouder:

 • Opvang bij hem/haar thuis;
 • Organiseert dit alleen;
 • Maximaal 8 kindjes tegelijk;
 • Kleinschalige karakter staat centraal.

Sommige onthaalouders kiezen er ook voor om samen te werken met een collega. In dat geval spreekt men van samenwerkende onthaalouders en mogen zij maximaal 18 kindjes opvangen.

Specifieke kenmerken kinderdagverblijf:

 • Meerdere kinderbegeleiders;
 • Grotere groepen;
 • Opvang op een aparte locatie.

Beide opvangvormen streven dezelfde pedagogische visie na.

Alle kinderopvanglocaties bij i-mens zijn vergund door Kind & Gezin. We voldoen aan alle regelgeving.

Onze kinderopvang zet sterk in op kwaliteit. Zo werken we volgens de principes uit het pedagogisch raamwerk en de dimensies van MeMO-Q. Beide instrumenten waarborgen de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast begeleiden coördinatoren de onthaalouders en kinderdagverblijven en geven hen de nodige ondersteuning. Ook wordt er jaarlijks een opleidingsaanbod voorzien.

Tot slot krijgt elk kinderdagverblijf, of elke onthaalouder geregeld bezoek van Zorginspectie die de kwaliteit van de opvang controleert.

De opvang richt zich in de eerste plaats op de voorschoolse kinderopvang. Dat wil zeggen tot wanneer je kindje naar school gaat. Enkele onthaalouders organiseren ook buitenschoolse opvang.

Waar mogelijk organiseren we ook flexibele en dringende opvang, en opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Op die manier wil i-mens het opvangaanbod laagdrempeliger maken.

Dat kan. Elke opvang heeft zijn eigen manier om dit te organiseren. Contacteer de opvang voor meer informatie en een afspraak.

i-mens organiseert kinderopvang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en Brussel. Er is de keuze uit opvang bij een onthaalouder of in een kinderdagverblijf.

Elke kinderopvang van i-mens onderschrijft de visie op kwaliteitsvolle kinderopvang zoals uitgeschreven in ‘het pedagogische raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters’. Om de pedagogische kwaliteit elke dag te kunnen bieden, wordt gewerkt volgens het wetenschappelijke instrument MeMoQ.

Nog aan te vullen met pedagogische visie (zie onderdeel pedagogische waarden)

Andere gemeentes in West-Vlaanderen