Ga naar hoofdinhoud

Tevredenheidsmeting

Wij hechten het grootste belang aan de kwaliteit van onze kinderopvang en streven ernaar deze permanent te verbeteren. Jaarlijks organiseren we daarom een tevredenheidsmeting voor de ouders. Via de vragenlijst peilen we naar jullie ervaringen. Aan de hand van de resultaten zetten we in op acties om de opvang van jouw kind/kinderen waar mogelijk te verbeteren.

Rapport tevredenheidsmeting 2022

In (december) 2022 namen in totaal 789 ouders deel aan de jaarlijkse tevredenheidsmeting. Het rapport werd opgesteld op basis van alle resultaten en kan je hieronder raadplegen. Met het delen van de resultaten zetten we graag in op transparante communicatie.

Naast de jaarlijkse tevredenheidmeting kan je als ouder op elk moment jouw tevredenheid delen.

Rapport tevredenheidsmeting 2022

Naar het rapport